Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych,        ul. Krakowskie Przedmieście 53, 20-076 Lublin,        biuro@flop.lublin.pl,        http://www.flop.lublin.pl

Aktualności

ZAPRASZAMY w dn. 24 czerwca 2021 o godz. 13.00 na konferencję on-line otwierającą projekt "Lubelscy Liderzy Dostępności na START"

ZAPRASZAMY przedstawicieli organizacji pozarządowych (NGO) i jednostek samorządu terytorialnego (JST) z woj. lubelskiego w dn. 24 czerwca 2021 r. (czwartek) w godz. 13.00 – 16.15 do udziału w konferencji on-line otwierającej realizację projektu „Lubelscy Liderzy Dostępności na START” dofinansowanego z programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, dofinansowanego z Funduszy EOG. Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie w regionie lubelskim modelu kompleksowego programu współpracy międzysektorowej NGO z JST na rzecz dostępności (cyfrowej, architektonicznej itp.) w ramach rządowego Programu Dostępność Plus na lata: 2018-2025. Współorganizatorami wydarzenia są: Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych, Lubelskim Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki oraz Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego.

Czytaj więcej
W dn. 4-5 czerwca 2021 r. w Nałęczowie odbędzie się pierwsze spotkanie wyjazdowe ??Warsztaty strategiczne w zakresie wypracowania wieloletniej strategii rozwoju i standardów działań fundraisingowych ZS FLOP?

W dn. 4-5 czerwca 2021 r. w Nałęczowie odbędzie się pierwsze  spotkanie wyjazdowe „Warsztaty strategiczne w zakresie wypracowania wieloletniej  strategii rozwoju i standardów działań fundraisingowych ZS FLOP”. Zajęcia odbędą się  w ramach rozwoju instytucjonalnego Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych w projekcie  „Lubelscy Liderzy Dostępności na START”. Projekt jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

Głównym celem spotkań strategicznych jest wypracowanie w sposób partycypacyjny nowej perspektywicznej „Strategii Rozwoju ZS FLOP na lata: 2021-2027” oraz wypracowanie „Standardów działań fundraisingowych ZS FLOP”, które zapewnią długofalową dywersyfikację ??ródeł finansowania działalności statutowej.

ZAPRASZAMY panie na bezpłatne warsztaty rozwoju osobistego realizowane w ramach projektu "??yj bez stresu, żyj bez bólu - Uniwersytecki Program Edukacyjny"
ZAPRASZAMY panie na bezpłatne warsztaty w ramach projektu „??yj bez bólu, żyj bez stresu” - Uniwersytecki Program Edukacyjny", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie (zwanego dalej „Projektem”). Projekt jest realizowany przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie w partnerstwie z TERPA Sp. z o. o. i Związkiem Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych.
 
Warsztaty trwają 25 godzin dydaktycznych (5 dni po 5 godz. dydaktycznych), składają się z 5-ciu modułów :
- Co sprawia, że jesteś kim jesteś? – filozofia i rozwój tożsamości osobistej,
- Meandry niedoskonałości – jak zaakceptować to, kim jesteśmy a nie przejmować się tym kim powinniśmy być,
- Jak przełamać w sobie blokujące przekonania?
- Jestem, więc czuję. Jak okiełznać swoje emocje?,
- Spokojnie to tylko ZMIANA….

 

Czytaj więcej
ZAPRASZAMY na spotkanie otwarte z NGO - woj. lubelskie w dn. 1 czerwca 2021 r. (wtorek) w godz. 17.00 - 20.00
ZAPRASZAMY przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych, lokalnych grup działania, ochotniczych straży pożarnych, kół gospodyń wiejskich oraz obywatelki i obywateli oraz samorządowców zaangażowanych w sprawy społeczne na otwarte spotkanie z organizacjami obywatelskimi z województwa lubelskiego.
Termin: 1 czerwca 2021 r., godz. 17:00-20:00 na platformie ZOOM.
 
Czytaj więcej
W dn. 1 kwietnia 2021 r. FLOP rozpoczął realizację projektu pt. ??Lubelscy Liderzy Dostępności na START? dofinansowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele ?? Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG

Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Lubelskim Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki, rozpczął w dn. 1 kwietnia 2021 r. realizację projektu sektorowego pt. „Lubelscy Liderzy Dostępności na START”. Projekt jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

 

Czytaj więcej
W dn. 21 stycznia 2021 r. odbyło się online ??Regionalne spotkanie dla NGO z woj. lubelskiego nt. nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021 2027, ze szczególnym uwzględnieniem Europejskiego Zielonego adu?

W dn. 21 stycznia 2021 r. odbyło się online „Regionalne spotkanie dla NGO z woj. lubelskiego nt. nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021 2027, ze szczególnym uwzględnieniem Europejskiego Zielonego adu” przygotowane przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (FLOP) we współpracy z Ogólnopolska Federacją Organizacji Pozarządowych (OFOP).

W spotkaniu uczestniczyło kilkunastu ekspertów organizacji pozarządowych z Lubelszczyzny będących przedstawicielami m.in.: krajowej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego, Komitetu Monitorującego Regionalny Programach Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata: 2014-2020, regionalnych związków stowarzyszeń i organizacji zajmujących się ochroną przyrody. Podobne spotkania odbywają się z inicjatywy OFOP we wszystkich 16 województwach w kraju.

 

Czytaj więcej
ZAPRASZAMY w dn. 21.01.2021 o godz. 16.00 na spotkanie dla NGO z woj. lubelskiego nt. nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027

ZAPRASZAMY przedstawicieli organizacji pozarządowych z woj. lubelskiego na spotkanie online nt. nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027, ze szczególnym uwzględnieniem Europejskiego Zielonego adu. Spotkanie odbędzie się w dn. 21 stycznia 2021 r. (czwartek) w godz. 16.00-17.30 na platformie Microsoft Teams. Współorganizatorem spotkania jest Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych oraz Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, Fundacja Stocznia we współpracy z Polską Zieloną Siecią na mocy porozumienia ze Stowarzyszeniem KLON/JAWOR i przy wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

W nowej perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027 dla Polski przewidziano ok. 123 mld EUR dotacji (w tym 27 mld EUR z Funduszu Odbudowy). Ponadto Polska może liczyć na około 32 mld EUR tanich pożyczek z Funduszu Odbudowy. Nowa perspektywa UE będzie ostatnią tak dużą szansą rozwojową w rozumieniu funduszy europejskich, dedykowaną naszemu krajowi. Wykorzystanie tych pieniędzy w jak najlepszy, najbardziej efektywny sposób w różnych obszarach – w tym też tych związanych z działalnością organizacji pozarządowych – wydaje się bardzo istotne, bo taka szansa już się więcej nie powtórzy, przynajmniej w takiej formie.
 

Czytaj więcej
ZAPRSZAMY do obejrzenia webinarium www.JawnaGmina.pl

Webinarium przedstawia sposobów wykorzystania portalu www.JawnaGmina.pl w codziennej pracy organizacji strażniczych. Portal został stworzony w ramach projektu pt. „Zwiększenie dostępu Organizacji Strażniczych do danych dostępnych online dotyczących wdrażania prawa na poziomie krajowym”, nr POWR.02.16.00-00-0061/17, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt był realizowany przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Fundacją Wolności.

Webinarium www.JawnaGmina.pl

ZAPRASZAMY 27, 28, 29 i 30 pa??dziernika 2020 r. przedstawicieli organizacji pozarządowych prowadzących działania strażnicze na webinarium www.JawnaGmina.pl, podczas którego zostanie zaprezentowane narzędzie do monitorowaniem prawa krajowego.

ZAPRASZAMY 27, 28, 29 i 30 pa??dziernika 2020 r. przedstawicieli organizacji pozarządowych prowadzących działania strażnicze na webinarium www.JawnaGmina.pl, podczas którego zostanie zaprezentowane narzędzie do monitorowaniem prawa krajowego.

Celem spotkania dla przedstawicieli organizacji pozarządowych będzie przedstawienie sposobów wykorzystania portalu www.JawnaGmina.pl w codziennej pracy organizacji strażniczych. Portal www.JawnaGmina.pl został stworzony w ramach projektu pt. „Zwiększenie dostępu Organizacji Strażniczych do danych dostępnych online dotyczących wdrażania prawa na poziomie krajowym”, nr POWR.02.16.00-00-0061/17, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Fundacją Wolności.

 

Czytaj więcej
ZAPRASZAMY organizacje pozarządowe w dn. 16 pa??dziernika 2020 r. o godz. 14.00 na spotkanie wdrażające portal www.JawnaGmina.pl w Fundacji Wolności w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 13/5A

ZAPRASZAMY na spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych zajmujących się monitorowaniem prawa, którego celem jest przedstawienie sposobów wykorzystania portalu www.JawnaGmina.pl w codziennej pracy organizacji strażniczych. Spotkanie wdrażające narzędzie do monitorowania prawa odbędzie się w dn. w dn. 16 pa??dziernika 2020 r. o godz. 14.00 na spotkanie wdrażające portal www.JawnaGmina.pl w Fundacji Wolności w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 13/5A. Dla uczestników zapewniamy podstawowe środki ochrony w związku z panującą epidemią koronowirusa COVID-19.

Czytaj więcej